ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,311 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑๗,๖๕๕.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒