ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อ่าน 1,130 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
เรื่อง งานซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
 Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒