ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 895 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.-บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒