ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,468 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน   ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒