พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่าน 301 ครั้ง

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร
ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒