ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 830 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒