ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 864 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒