ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๗ มกราคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,386 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๔๙,๙๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๑,๖๔๙,๙๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓