ผท.ทหาร ร่วมกับ พล.๑ รอ. ดำเนินการกำหนดจุดแถวสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ลานสวนสนาม ศม.

อ่าน 35 ครั้ง