ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,377 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์
แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓