ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,417 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๙,๔๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๙,๙๙๙,๔๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓