ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,382 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๔๙,๙๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓