ประกาศราคากลาง จ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 1,389 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓