ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อ่าน 1,112 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
  Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓