ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่าน 1,116 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
   Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓