ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 845 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓