ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร เรื่อง โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ และดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จว.พ.บ.

อ่าน 597 ครั้ง

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ ก.พ.๖๓ ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร
เรื่อง โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ
และดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จว.พ.บ.