ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 1,391 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก จำนวน ๒๕๐ ตู้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท
ราคาที่เสนอ เป็นเงิน ๑,๒๔๐,๖๖๕.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓