ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 838 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร
พื้นที่คลอง ๖  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓