ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่กำหนดราคากลาง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,422 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๘๙,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๒,๙๘๙,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓