ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,417 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.) แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๙,๔๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓