ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อ่าน 1,148 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓