ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อ่าน 1,145 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓