ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อ่าน 1,194 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓