ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC II) พร้อมชุดอุปกรณ์ วันที่กำหนดราคากลาง ๓ เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,467 ครั้ง

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC II) พร้อมชุดอุปกรณ์
วันที่กำหนดราคากลาง ๓ เมษายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓