ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,467 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓