ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,460 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่กำหนดราคากลาง ๗ เมษายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓