ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๘ เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,448 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่กำหนดราคากลาง ๘ เมษายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓