ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 1,410 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ป้ายนามหน่วย
และประตู ผท.ทหาร พื้นที่คลอง ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๘๙,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓