ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,498 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข (DMC III) พร้อมชุดอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๙,๙๑๖,๗๖๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓