ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,453 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน ๕,๐๑๙,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓