ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,422 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบการประมวลผล
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน ๒,๓๙๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓