ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหนามกันนกโรงเก็บ ฮ. ภายใน สส.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,463 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหนามกันนกโรงเก็บ ฮ. ภายใน สส.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓