เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่กำลังพล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ณ ผท.ทหาร (ส่วนที่ ๑) ถ.ราชดำเนินนอก

อ่าน 564 ครั้ง

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร จัดการฝึกอบรมการทำ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่กำลังพล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID – 19 ณ ผท.ทหาร (ส่วนที่ ๑) ถ.ราชดำเนินนอก