ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID – 19 โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กำลังพล ผท.ทหาร สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง

อ่าน 653 ครั้ง

ผท.ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID – 19 โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กำลังพล ผท.ทหาร สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง