เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก

อ่าน 630 ครั้ง

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ เม.ย.๖๓ ผท.ทหาร ดำเนินการทำสัญญาและมอบตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก