ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่ วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๙,๘๔๒.๑๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่าน 1,496 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่
วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๙,๘๔๒.๑๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓