พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้าราชการและอดีตข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมแผนที่ทหาร ครบรอบ ๑๓๕ ปี ๓ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 698 ครั้ง

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้าราชการและอดีตข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมแผนที่ทหาร ครบรอบ ๑๓๕ ปี ๓ กันยายน ๒๕๖๓