ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,451 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓