ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์และแผนที่อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,508 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์และแผนที่อื่น ๆ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓