ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๗,๙๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,515 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๗,๙๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓