ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ ๓ มิติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๒,๘๘๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,512 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๒,๘๘๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓