ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๕,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,512 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๕,๘๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓