ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๒๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,521 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๒๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓