ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,481 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน  ๒,๐๖๐,๐๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓