พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 667 ครั้ง

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓