ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,491 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ และแผนที่อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๓,๐๖๐,๐๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓