ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,499 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๑,๕๒๒,๘๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓