ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,510 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๑,๔๗๔,๘๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓