ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,506 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน ๖๑๐,๘๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓